ZÁLESÍ – Partner jistoty – jistota partnerství

pracovní nabídky

Zdravá firma

Firma ZÁLESÍ a.s je již dlouhodobě zapojena do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny ZDRAVÁ FIRMA.

Jeho podstatou je nabídnout zaměstnancům celou řadu zajímavých preventivních programů a je určený především pro posílení zdraví.

Projekt Zdravá firma umožňuje klientům VZP čerpat příspěvky na zdravotní, relaxační nebo rehabilitační programy nad rámec běžného zdravotního pojištění.

Využitím tohoto programu není dotčeno Vaše právo využívat jiné programy, které VZP pro své pojištěnce organizuje a které můžete individuálně čerpat dle podmínek VZP.

Program je určený všem zaměstnancům, kteří jsou zároveň pojištěnci VZP a kterým neběží výpovědní doba nebo nemají uzavřenu dohodu o ukončení pracovního poměru.

VZP Vám ve spolupráci s firmou ZÁLESÍ a s. přeje pevné zdraví.