ZÁLESÍ – Partner jistoty – jistota partnerství

pracovní nabídky

Dotované aktivity

ZÁLESÍ a.s. investuje do inovace za spoluúčasti EU.
Poskytnutí dotace je v oblasti podpory „Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, program INOVACE – Inovační projekt“.

Modulární robotické pracoviště

Projekt Modulární robotické pracoviště s prvky umělé inteligence pro kontrolu tvarově složitých dílů hromadné výroby je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Cílem řešení projektu je výzkum a vývoj nového modulárního robotizovaného pracoviště s prvky umělé inteligence. Výzkumem a vývojem tohoto zařízení bude zajištěna vyšší výstupní kvalita kontrolovaných výrobků.

Inovace připojovacích bloků klimatizačních soustav osobních vozů společnosti ZÁLESÍ a.s.

íslo projektu: 4.1 IN04 / 619
Místo realizace: závod KOVO Luhačovice, provoz V Drahách, 763 26 Luhačovice

Nový technický stav produktu umožní naformování připojovacího nátrubku přímo k trubce bez potřeby pájení a současně bude prostřednictvím inovovaného tvaru umožněno trvalé přesné polohování a bezpečné spojení trubky s blokem. Efektem je snížení pracnosti při výrobě bloků a snížení hmotnosti výchozího materiálu až o 50 %, což představuje snížení energetické náročnosti výrobního procesu a současně snížení zatížení životního prostředí. Významným efektem u odběratele je odstranění procesu pájení, a tedy odstranění zdroje netěsnosti spojení a negativního teplotního dopadu na rozměrové a mechanické vlastnosti spoje.

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

„Podporujeme Vaši budoucnost“
www.esfcr.cz