ZÁLESÍ – Partner jistoty – jistota partnerství

pracovní nabídky

Dotované aktivity

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002149
Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti ZÁLESÍ a.s. – 1. projekt

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu vstřikováním plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů společnosti ZÁLESÍ a.s., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 2 ks stávajících energeticky náročných vstřikovacích lisů za 2 ks nových, moderních a energeticky úsporných vstřikovacích lisů vč. manipulátorů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekty:
FVE Zálesí Biskupice 249,2 kWp (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000282)
a FVE Zálesí Luhačovice 388,24 kWp (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000109)

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Projekty FVE 2023-03

Cílem obou projektů je instalace fotovoltaických elektráren sloužících pro vlastní spotřebu žadatele.
Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.


ZÁLESÍ a.s. investuje do inovace za spoluúčasti EU.
Poskytnutí dotace je v oblasti podpory „Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, program INOVACE – Inovační projekt“.

Modulární robotické pracoviště

Projekt Modulární robotické pracoviště s prvky umělé inteligence pro kontrolu tvarově složitých dílů hromadné výroby je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Cílem řešení projektu je výzkum a vývoj nového modulárního robotizovaného pracoviště s prvky umělé inteligence. Výzkumem a vývojem tohoto zařízení bude zajištěna vyšší výstupní kvalita kontrolovaných výrobků.


Inovace připojovacích bloků klimatizačních soustav osobních vozů společnosti ZÁLESÍ a.s.

Číslo projektu: 4.1 IN04 / 619
Místo realizace: závod KOVO Luhačovice, provoz V Drahách, 763 26 Luhačovice

Nový technický stav produktu umožní naformování připojovacího nátrubku přímo k trubce bez potřeby pájení a současně bude prostřednictvím inovovaného tvaru umožněno trvalé přesné polohování a bezpečné spojení trubky s blokem. Efektem je snížení pracnosti při výrobě bloků a snížení hmotnosti výchozího materiálu až o 50 %, což představuje snížení energetické náročnosti výrobního procesu a současně snížení zatížení životního prostředí. Významným efektem u odběratele je odstranění procesu pájení, a tedy odstranění zdroje netěsnosti spojení a negativního teplotního dopadu na rozměrové a mechanické vlastnosti spoje.

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

„Podporujeme Vaši budoucnost“
www.esfcr.cz