ZÁLESÍ – Partner jistoty – jistota partnerství

pracovní nabídky

Valné hromady | akcie

Společnost ZÁLESÍ a.s. tímto zveřejňuje, že valná hromada konaná 23. 3. 2017 přijala rozhodnutí, kterým byla schválena změna podoby 508 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 1.426 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 104 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 117 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, na zaknihované akcie na jméno. Společnost ZÁLESÍ a.s. v souvislosti s předmětným rozhodnutím vyzývá své akcionáře k odevzdání listinných akcií ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců od zveřejnění v sídle společnosti ZÁLESÍ a.s. za účelem jejich zaknihování.

Dokumenty ke stažení