ZÁLESÍ – Partner jistoty – jistota partnerství

pracovní nabídky

Ochrana životního prostředí

ZÁLESÍ a.s. investuje do ochrany životního prostředí za spoluúčasti EU.
Poskytnutí dotace je v oblasti podpory „Úspory energie a obnovitelné zdroje energie, program EKO-ENERGIE“.
Název projektu: „Modernizace vytápění a zateplení objektů ZÁLESÍ a.s.
Číslo projektu: 3.1 EEDO2 / 188
Místo realizace:

  • administrativní budova ul. Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice
  • závod KOVO Luhačovice, provoz V Drahách, 763 26 Luhačovice
  • administrativní budova  Biskupice 207 včetně areálu, 763 41 Biskupice u Luhačovic

Navržené stavební úpravy mají charakter změny umístění jednotlivých topných zdrojů a minimalizace topných ztrát rozvodů z centrálního zdroje tepla a TUV. Předpokládá se podstatná úspora spotřeby plynu na vytápění a odběr TUV jednotlivých provozů včetně zateplení a výměny oken administrativní budovy v Biskupicích.
Cílová hodnota roční úspory energie činí 2 755 GJ / rok.

Martin Koláček
správce majetku
ZÁLESÍ a.s.