ZÁLESÍ a.s. Luhačovice

Kontakty

ZÁLESÍ a.s.
Uherskobrodská 119
763 26 Luhačovice

Tel.: +420 577 155 111
Fax: +420 577 155 202
E-mail: zalesi@zalesi.cz

Adresy jednotlivých závodů najdete
na jejich vlastních stránkách.

IČ: 001 35 143
DIČ: CZ00135143

Zápis v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně –
oddíl B, vložka 4382


    Facebook   Navštivte nás na Facebooku
ZÁLESÍ a.s. Luhačovice

Vzdělávání v ZÁLESÍ a.s.

eu-vzdelavani.jpg

Projekt „Vzdělávání Zálesí a.s.“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004746
Doba realizace projektu: 15.3. 2017 – 14.3.2019

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců prostřednictvím podnikového vzdělávání.

Příjemcem  je společnost Zálesí a.s. spolu s partnery s finančním příspěvkem, kterými jsou  Zálesí agro a.s. a Aprosys ICT s.r.o. Cílovou skupinu tvoří celkem 22 našich  zaměstnanců.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

logo-esf-eu-cr-mpsv-02.jpg

V prvním pololetí proběhlo vzdělávání zaměstnanců závodu KOVO. Vzdělání bylo realizováno ve spolupráci se SPŠ a OU v Uherském Brodu a Úřadem práce ve Zlíně.

Na vzdělávání byl poskytnut příspěvek v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. Cílem této vzdělávací aktivity bylo zvýšit kvalifikaci zaměstnanců strojírenského provozu a připravit je na nové podmínky v zakázkové náplni a na trhu práce.

Projekt vzdělávání je rozdělen do dvou téměř shodných částí, jedna část se týká skupiny pracovníků obsluhujících CNC stroje a části techniků, druhá část se týká skupiny pracovníků obsluhujících klasické obráběcí.

vzdelavani-kovo-01.JPG vzdelavani-kovo-02.JPG vzdelavani-kovo-03.JPG
vzdelavani-kovo-04.JPG vzdelavani-kovo-05.JPG